Vælg en side

28. august kl. 10-19 i Mariager

Følg med live fra EU-dagen

EU-dagen er en hel dag med debatter, aktiviteter og samtaler mellem politikere, virksomheder, organisationer og borgere. EU-dagen er et unikt arrangement, hvor vi mødes i uformelle rammer og diskuterer de spørgsmål, der betyder noget for os alle sammen i det europæiske samarbejde.

kl. 10.00 - Åbning af EU-dagen v/ Jeppe Kofod med efterfølgende debat

EU-dagen skydes i gang med velkomst af formand for Europabevægelsen, Stine Bosse.

Udenrigsminister, Jeppe Kofod vil herefter holde åbningstale. Talen tager udgangspunkt debatten om Europas fremtid. Kofod vil ligeledes komme ind på regeringens planer for det europæiske samarbejde.

Udenrigsministerens åbningstale vil åbne op for den efterfølgende debat. Debatten vil dreje sig om Danmarks placering i EU og de tiltag der er taget det sidste år samt hvordan fremtidens europæiske samarbejde kan se ud.

Deltagere:

 • Stine Bosse (Formand for Europabevægelsen)
 • Jeppe Kofod (S)
 • Margrete Auken (MEP, SF)
 • Kim Valentin (V)
 • Moderator til debatten: Tine Gøtzsche

Åbningen af EU-dagen arrangeres af Europabevægelsen

Kl. 11.00 - Debat: EU og USA - Hvordan ser det fremtidige samarbejde ud?

Historisk set er forholdet mellem USA og Europa stærkt. Med den fortsatte integration af de europæiske nationer og økonomier fungerer EU gradvist mere som en helhed, når det kommer til udenlandske partnerskaber og forbindelser. Den nye styrke i EU afføder spørgsmålet om, hvor stor en indflydelse USA skal have på EU-spørgsmål. Det kan for eksempel nævnes, at der for nyligt er indført sanktioner mod EU på grund af anlægget af et gasrør fra Rusland til Tyskland. Det er derfor vigtigt at debattere fremtidens EU-USA relation. Hvad skal vi som EU kunne forvente af det transatlantiske forhold? Ser vi begyndelsen på en ny verdensorden, hvor EU er den stærkeste i klassen? Kan Europa stadig regne med, at USA er en stabil partner?

Deltagere:

 • Jeppe Kofod (S)
 • Friis Arne Petersen (Fhv. ambassadør, fhv. direktør i Udenrigsministeriet)
 • Anne Sophie Callesen (RV)
 • Margrete Auken (SF)
 • Moderator: Tine Gøtzsche

Debatten arrangeres af Europabevægelsen

Kl. 12.00 - Skal EU blande sig i danske arbejdsmarkedsforhold?

EU påvirker på mange områder det danske arbejdsmarked. Det er fx EU, der har indført arbejdstidsdirektivet, så ingen europæiske lønmodtagere skal arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer i ugen, ligesom det er EU, der har sikret forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, religion etc. Og noget tyder på, at EU ikke stopper her. De har lige nu stort fokus på lovbestemt mindsteløn og at sikre arbejdsvilkår af høj kvalitet for alle lønmodtagere i EU. Er det en dårlig ting, når EU blander sig i danske arbejdsforhold? Eller kan det netop sikre lige og ordnede rettigheder for alle lønmodtagere – også dem, som arbejder et sted uden overenskomst? Krifa har sammensat et spændende panel, der vil give deres bud på, hvor meget EU skal blande sig i danske arbejdsmarkedsforhold. Fokus vil især være mindsteløn, arbejdstid og trivsel.

Deltagere:

 • Henrik Møller (MF, Socialdemokratiet)
 • Anne Honoré Østergaard (MF, Venstre)
 • Stine Bosse (Erhvervsleder)
 • Bjørn Holtze (Advokat ph.d., Krifa)
 • Eik Dahl Bidstrup (Formand, Krifa)
 • Vært: Rolf Weber, Krifa

Debatten arrangeres af Krifa

Kl. 13.00 - Techgiganter og EU: Stor udfordring – lille beskatning?

Regulering af de store tech-selskaber er i den grad kommet på EU’s dagsorden gennem de senere år. De nye digitale aktiviteter og forretningsmodeller har medført mange fordele for borgerne og virksomhederne, men er samtidig blevet en voksende udfordring for de nuværende skattesystemer. Kom med, når EU-ordførerne fra hhv. SF og Venstre, Anne Valentina Berthelsen (SF) og Kim Valentin (V), debatterer hvordan EU bedst håndterer globale techgiganter.

Deltagere i debatten:

 • Kim Valentin (EU-ordfører, Venstre)
 • Anne Valentina Berthelsen (EU-ordfører, SF)
 • Moderator: Bjarke Møller, EU-ekspert og adjungeret professor på CBS

Debatten arrangeres af Venstre og SF med støtte fra Europa-Nævnet

Kl. 14.00 - Den europæiske 3. vej til en verden med kunstig intelligens

Et af EU-Kommissionens helt store projekter er at gøre Europa førende på kunstig intelligens – men på europæiske præmisser og med mennesket i fokus. Men hvordan skal vi gøre det anderledes end f.eks. USA og Kina? Hvad er det vigtigste, vi skal blive enige om? Er kunstig intelligens noget, man skal bekymre sig om? Hvordan når vi frem til at bruge teknologien, som vi gerne vil have den, fra Bruxelles til Mariager?

Deltagere: 

 • Karen Melchior (MEP for Radikale Venstre)
 • Maryah Ahktar (Chefkonsulent, Institut for Menneskerettigheder)
 • Grit Munk (Politisk Chefkonsulent, IDA)
 • Moderator: Mikkel Frey Damgaard

Debatten arrangeres af IDA

Kl. 15.00 - Klima, flygtninge og retsstat: Hvad er dine ønsker til fremtidens Europa?

Borgerne i Europa har ordet, når de hundredvis af borgerhøringer i processen ”Konferencen om Europas fremtid” afholdes i alle EU’s medlemslande i det kommende år.

Deltag i debatten og få indflydelse på EU’s fremtid på dette event, hvor du kan få indblik i centrale dilemmaer om klima, flygtninge og retsstatsprincipper. Bliv klogere med EU-eksperterne, stem om løsningsmuligheder og kom med dine egne forslag til EU’s fremtid.

15.00 Hvad er Konferencen om EU’s fremtid?
Velkomst og introduktion ved Pernille Brandt fra Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark.
15.10 Skal EU hjælpe flygtninge?
Borgerhøring: Er flygtninge EU’s ansvar? Hvor skal flygtningene bo og have hjælp? Skal EU eller medlemslandene bestemme politikken? Flygtningeforsker Bassah Khalaf fortæller om udfordringerne.
15.30 Er demokrati en selvfølge?
Borgerhøring: Skal udemokratiske lande smides ud af EU? Må medlemslande diskriminere befolkningsgrupper? Lektor i Europastudier Søren Dosenrode forklarer dilemmaerne.
15.50 Kan EU redde klimaet?
Borgerhøring: Er klimaet vigtigere end vækst og arbejdspladser? Hvordan bliver den grønne omstilling mulig? Stefan Welin fra Europa-Kommissionen introducerer de grønne politiske dilemmaer.
16.10 Åben debat om EU’s fremtid i dialog med de tre oplægsholdere.
16.30 Arrangementet afsluttes

Deltagere:

 • Bassah Khalaf (Lektor, Syddansk Universitet)
 • Søren Dosenrode (lektor, Aalborg Universitet og Jean Monnet professor)
 • Pernille Brandt (Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark)
 • Stefan Welin (Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark)
 • Moderator: Rasmus Nørlem Sørensen (Chefanalytiker i Demokrati i Europa Oplysningsforbundet (DEO))

Der er gratis kaffe og kage til arrangementet

Arrangeret af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark.

Kl. 17.00 - Præsentation af Europa Samlings anbefalinger: Hvad skal det blive til med EU?

Hvad skal fremtidens EU være og hvordan kan EU give mere mening for danskerne? Dét spørgsmål har den uafhængige Europa Samling – sammensat med henblik på at udgøre et repræsentativt udsnit af den danske befolkning – arbejdet med i anledning af EU-Kommissionens Conference on the Future of Europe.

Til EU-Folkemødet præsenterer deltagere fra Europa Samling deres foreløbige konklusioner foran et panel af EU-ordførere.
Hvad siger de politiske partier til de anbefalinger og konklusioner, som medlemmerne af Europa Samling sammen er blevet enige om?
Og hvordan mener partierne, at fremtidens danske EU-politik bør indrettes?

Om Europa Samling
Europa Samling er sammensat af danskere, der i videst muligt omfang udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på tværs af bopælsmæssige, politiske og uddannelsesmæssige skel. Medlemmerne af Europa Samling har fået til opgave at komme med anbefalinger om fremtidens EU til Radikale Venstre ud fra følgende spørgsmål: ”Hvordan kan Europa være med til at gøre danskernes liv mere meningsfulde”?
I anledning af EU-institutionernes initiativ Conference on the Future of Europe, har Radikale Venstre nedsat Europa Samling for at genoplive den danske EU-debat. En debat der alt for ofte synes reduceret til hurtige punchlines uden reelt indhold og en falsk modsætning om dansker eller europæer. I stedet er der behov for mere dialog.

Et bud på en løsning er Europa Samling. Her arbejder borgerne over en treårig periode med vigtige EU-spørgsmål. Målet er at skabe en reel samtale med danskerne om EU, så vi bliver klogere på, hvad der optager dem, og hvordan EU kan gøre danskernes liv mere meningsfulde.

Europa Samling er nedsat af Radikale Venstre. Anbefalingernes karakter og fokus bestemmer medlemmerne dog helt selv.
Samtidig er processen faciliteret af konsulentvirksomheder We Do Democracy og en række uafhængige EU-eksperter for at sikre samlingens uafhængighed.

Deltagere i debatten:

 • Karen Melchior (MEP, Radikale Venstre)
 • Anne Valentina Berthelsen (EU-ordfører, SF)
 • Kim Valentin (EU-ordfører, Venstre)
 • Anja Høstgaard Lund (deltager i Europa Samling)
 • Benny Nielsen (deltager i Europa Samling)
 • Moderator, Bjarke Møller (EU-ekspert og formand for ekspertpanelet tilknyttet Europa Samling)

Debatten arrangeres af Radikale Venstre

Kl. 18.00 - Underholdning v/ Huxi Bach

For at afslutte dagen på ordentlig vis, har vi inviteret Huxi Bach til at dele sine observationer og sætte den europæiske politik på spidsen, når han med sin politiske satire stikker til den dagsorden der er præsenteret på dagen.

Huxi Bach er en dansk radio- tv-vært og satiriker. Han er bl.a. kendt for at være vært på programmet Boogie i sine tidlige år og senere for bl.a. Den Løse Kanon på DR P3. Han har desuden turneret med flere one-man-shows.

Kl. 11.00 - Giver det mening at have et indre marked i en globaliseret verden? 

Det indre marked i EU har gennem årtier skabt øget innovation, vækst og nye jobs i hele EU gennem fri konkurrence. Men det frie marked er udfordret på flere områder. Vær med når vi diskuterer hvordan det indre marked udfordres af den fremtidige udvikling af EU, inden for tre centrale områder, og stiller følgende spørgsmål;
Omstilling til klimaneutralitet – Er det indre marked stadig relevant eller er der f.eks. behov for globale standarder?
Digitalisering – Hvordan sikrer vi at tech-giganterne ikke sætter dagsordenen? Kan vi ændre konkurrencereglerne så de i højere grad støtter skabelsen af europæiske digitale økosystemer?
“Just transition” – Skal konkurrencereglerne tage større sociale hensyn? Og skal sociale hensyn have forrang i forhold til konkurrencehensyn?

Deltagere:

 • Karen Melchior (MEP, Radikale Venstre)
 • Kim Valentin (EU-ordfører, Venstre)
 • Henrik Plaschke (Ekstern Lektor, Aalborg Universitet, Institut for Politik og Samfund)
 • Morten Thiessen (Formand for Ansattes Råd, Ingeniørforeningen IDA)
 • Moderator: Mikkel Frey Damgaard

Debatten arrangeres af IDA

Kl. 12.00 - Hvem skal bestemme, hvor vindmøllerne skal stå?

Vindmøller er allerede en stor del af vores dagligdag, hvor de spiller en hovedrolle i den grønne omstilling. En rolle, som ifølge eksperter og klimarapporter ikke bliver mindre i fremtiden. Alligevel skaber det ofte diskussioner, når det kommer til, hvor vindmøllerne skal placeres. For vi er stort alle sammen enige om, at vi skal mindske vores CO2-forbrug. Men hvem vil lige have en vindmølle i baghaven?

Forhåbentlig kan det være med til at gøre det endnu nemmere at udrulle vindenergi i hele EU på måder, som endnu flere borgere og virksomheder byder velkommen.
Vær med, når vi diskuterer, hvordan vi får placeret vindmøllerne, så det giver mest valuta for pengene og samtidig bliver integreret på bedste vis rundt om i både Danmark og Europa.

Deltagere:

 • Pernille Weiss (MEP, Det Konservative Folkeparti, )
 • Jørgen Madsen (Head of European Affairs, Ørsted)
 • Jens-Henrik Kirk (Spidskandidat for Det Konservative Folkeparti i Mariager)
 • Per Husted (Folketingskandidat, Socialdemokratiet)

Debatten arrangeres af Det Konservative Folkeparti

Kl. 13.00 - Solidaritet i en global pandemi: Hvordan sikrer vi vacciner til alle?

Mens vi herhjemme efterhånden alle ånder lettet op og tager os til den ømme overarm efter andet vaccinestik, så er situationen en helt anden, når man tager de globale briller på. Kun omkring 1 procent af det afrikanske kontinent er fuldt vaccinerede. Både den globale distribution af COVID-19 vaccinerne har været og er helt skæv, ligesom den kritiske infrastruktur til distribution af vaccinerne også mangler. Samtidig er store dele af befolkningerne på det afrikanske kontinent ekstremt skeptiske overfor COVID-19 vaccinerne. Vejen til en verden med global vaccinedækning er altså lang og svær. Hvilken rolle har EU haft i distribution af vacciner indtil nu? Og hvad er læringen herfra? Kan og skal EU tage en større rolle globalt i forhold til at sikre en mere fair fordeling? Og hvordan bliver EU en stærkere spiller globalt, når det drejer sig om sundhed og pandemier i fremtiden? PlanBørnefonden sætter fokus på, hvordan EU og Danmark kan være med til at sikre, at verdens mest udsatte mennesker også bliver vaccinerede.

Deltagere:

 • Dorthe Petersen (Administrerende direktør PlanBørnefonden)
 • Anne Sophie Callesen (MF, EU-ordfører Radikale Venstre)
 • Margrete Auken (MEP, SF)
 • Pernille Weiss (MEP, Konservative Folkeparti)
 • Henrik Vestergaard (Viceadministrerende direktør, Lif)
 • Moderator: Malene Petersen, journalist

Debatten arrangeres af PlanBørnefonden

Kl. 14.00 - Er EU-debatten gået i stykker?

Politik er i store stræk gået i stykker. Uden reel politisk samtale eller blik for hvordan vi sammen bevæger os fremad. Intet sted er det tydeligere end i den danske EU-debat. En debat præget af hurtige punchlines uden reelt indhold. Reduceret til en falsk modsætning om ja eller nej, dansker eller europæer.

Det kan vi gøre bedre. EU har uagtet holdningen hertil afgørende betydning for danskernes liv. Opbakningen i Danmark til EU er på et historisk højt niveau. Men intet varer for evigt. Tager vi ikke livtag med, hvordan vi plejer at debattere EU, gambler vi med danskernes tillid og opbakning. Derfor er der behov for at tænke nyt. Sikre reel inddragelse af og debat med danskerne om deres drømme og visioner for fremtidens EU.

Spørgsmålet er, hvordan vi genstarter EU-debatten? Hvordan gentænker vi den politiske proces, så flere danskere føler sig hørt og inddraget? Eller er det i virkeligheden en kamp, der er tabt på forhånd?

Deltagere i debatten:

 • Mads Hvid, EU-debattør
 • Bjarke Møller, EU-ekspert
 • Kim Valentin (EU-ordfører, Venstre)
 • Henrik Møller (Næstformand for Folketingets Europaudvalg)
 • Moderator, Anne Sophie Callesen (EU-ordfører, Radikale Venstre)

Debatten arrangeres af Radikale Venstre

Kl. 15.00 - Hvordan kan EU hjælpe den grønne omstilling?

Skræmmende brande i Middelhavslandene, store oversvømmelser i Tyskland og Belgien og rekordhøje temperaturer. Resultaterne af klimaforandringerne har været tydelige gennem hele sommeren. Ingen kan være i tvivl om, at det haster det med den grønne omstilling. Den mest effektive måde at reducere CO2-udledningen på, er at omlægge vores energiproduktion fra sorte fossile brændsler til grøn vedvarende energiproduktion. I den proces har EU mulighed for at indtage en nøglerolle. Vi har et panel bestående af politikere og erhvervsliv til at diskutere, hvordan EU kan hjælpe den grønne omstilling.

Deltagere:

 • Pernille Weiss (MEP, Konservative Folkeparti)
 • Karen Melchior (MEP, Radikale Venstre)
 • Anne Valentina Berthelsen (EU-ordfører, SF)
 • Jens Rasmussen (Direktør, Eurowind Energy)
 • Moderator: Malene Petersen (TV2 Østjylland)

Debatten arrangeres af Eurowind Energy

Kl. 16.00 - Talk mellem Friis Arne Petersen og Tine Gøtzsche

Europa står overfor store ændringer og omvæltninger snart. Hvordan vil EU og Europa se ud på den anden side af Corona-krisen? Hvordan er magtbalancen? En skelsættende begivenhed, som finder sted om under en måned, er det tyske valg. Hvem skal lede Tyskland fremover, når Angela Merkel ikke længere er kansler? Hvordan er det at være ambassadør i et så betydningsfuldt land som Tyskland og hvilke tanker gør en tidligere ambassadør sig om Europa og Tysklands fremtid.

Forhenværende ambassadør i Tyskland og direktør i udenrigsministeriet, Friis Arne Petersen, tager en snak om dette med Tine Gøtzsche.

Deltagere:

 • Friis Arne Petersen (Fhv. ambassadør, fhv. direktør i Udenrigsministeriet)
 • Tine Gøtzsche

Debatten arrangeres af Europabevægelsen

Kl. 17.00 - Grøn omstilling – fra EU-initiativer til Dansk handling

I debatten ”Grøn omstilling – fra EU-initiativer til Dansk handling ” sættes der fokus på hvad de seneste EU initiativer på det grønne område har af helt konkret betydning for den grønne omstilling nationalt og lokalt. Vi drøfter hvad der er på vej fra EU samt hvorfor, hvordan og hvad det betyder, at der på EU-niveau lægges stor vægt på en omstilling til cirkulær økonomi som en central del af klima-indsatsen.

Deltagere:

 • Niels Fuglsang (MEP for Socialdemokratiet)
 • Margrete Auken (MEP, SF)
 • Franz Cuculiza (Forretningsdirektør i plastvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S)
 • Sine Beuse Fauerby (Politisk chefkonsulent i IDA)
 • Moderator: Mikkel Frey Damgaard

Debatten arrangeres af IDA

Kl. 11.00 - Talk mellem tidligere EU-kommissær Christos Stylianides og Stine Bosse

Kom med til denne spændende drøftelse mellem Europabevægelsens formand Stine Bosse og tidligere EU-kommissær Christos Stylianides dykker ned i emnerne: EU’s ydre grænser migration, religionsfrihed og flygtningesituationen. Christos Stylianides var cypriotisk EU-kommissær for humanitær bistand og krisehåndtering i perioden 2014-2019. I 2021 blev Christos udpeget af EU-kommissionen til at være særlig udsendt til fremme af religions- og trosfrihed uden for EU.

Bemærk at dette arrangement er på engelsk.

Deltagere:

 • Christos Stylianides (Tidl. EU-Kommissær)
 • Vært: Stine Bosse

Samtalen arrangeres af Europabevægelsen

Kl. 12.00 - EU og regionerne: hvordan fremtidssikre vi mod klimaforandringerne?

Denne debat dykker ned i EU’s rolle på det lokale og regionale niveau. Vi sætter fokus på hvilken rolle EU spiller i de danske kommuner og regioners fremtidssikring mod klimaforandringer, og hvordan det kommer til at påvirke vores samfund i fremtiden.

Vi vil stille panelet følgende spørgsmål: hvad har din kommune/region allerede gjort for at modarbejde klimaforandringerne? Hvor står betydning har EU på vores lokale/regionale samfundssindsats mod klimaforandringerne? Hvilke erhverv bliver hårdest ramt af klimaforandringerne og hvad skal vi gøre for at støtte dem gennem den grønne omstilling? Burde EU spille en større eller mindre rolle i vores lokale/regionale indsats mod klimaforandringerne?

Deltagere:

 • Morten Klessen
 • Jens-Kristian Lückten

Debatten arrangeres af Den Danske Europabevægelse Region Nordjylland 

Kl. 13.00 - Karen Melchior holder brandtale

Den Danske Europabevægelse inviterer alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som deltager i EU-dagen, til at holde en brandtale.
Kl. 13.00 skal vi høre, hvad Radikale Venstres Karen Melchior brænder for, når det kommer til det europæiske projekt og samarbejde.
Efterfølgende vil der være Q&A med publikum.
 
Deltagere:
 • Karen Melchior (MEP for Radikale Venstre)
 • Moderator, Thomas Bach Jørgensen (Eventmanager, Europabevægelsen)
Brandtalerne er arrangeret af Europabevægelsen

Kl. 14.00 - Ungdomspolitisk debat: Hvor skal EU bevæge sig hen efter Corona?

Hvordan skal EU håndtere de økonomiske udfordringer vi står over for?
Skal EU have mere at sige, når det kommer til vores sundhedspolitik?
Hvordan skal EU håndtere klimakrisen?

Det er nogle af de ting som en række debattører fra forskellige ungdomspartier vil diskutere.

Debatten arrangeres af Europæisk Ungdom

Kl. 16.00 - Morten Løkkegaard holder brandtale

Den Danske Europabevægelse inviterer alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som deltager i EU-dagen, til at holde en brandtale.

Kl. 16.00 skal vi høre, hvad Venstres Morten Løkkegaard brænder for, når det kommer til det europæiske projekt og samarbejde.

Efterfølgende vil der være Q&A med publikum.

Deltagere:

 • Morten Løkkegaard (MEP for Venstre)
 • Moderator, Thomas Bach Jørgensen (Eventmanager, Europabevægelsen)

Brandtalerne er arrangeret af Europabevægelsen

Kl. 17.00 - Pernille Weiss holder brandtale

Den Danske Europabevægelse inviterer alle danske medlemmer af Europa-Parlamentet, som deltager i EU-dagen, til at holde en brandtale.

Kl. 17.00 skal vi høre, hvad Det Konservative Folkepartis Pernille Weiss brænder for, når det kommer til det europæiske projekt og samarbejde.

Efterfølgende vil der være Q&A med publikum.

Deltagere:

 • Pernille Weiss (MEP for Det Konservative Folkeparti)
 • Moderator, Thomas Bach Jørgensen (Eventmanager, Den Danske Europabevægelse)

Brandtalerne er arrangeret af Europabevægelsen

Political Festival of Europe

Kom og møde menneskerne bag det kommende store internationale folkemøde Political Festival of Europe. Dette folkemøde vil finde sted samme tid og sted næste år, hvor hele Europa er inviteret til en folkefest i en indtil nu uset kaliber. Til Political Festival of Europe kommer der musik, kunst, mads og kultur fra hele Europa, og du vil kunne møde nogle af de store personligheder inden for europæisk politik. Læs mere om Political Festival of Europe her: politicalfestivalofeurope.com

Political Festival of Europe vil have en stand ved havnefronten.

Partiernes telte

På EU-dagen har vi æren af at have Venstre, Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre samt Socialdemokratiet Mariagerfjord repræsenteret. Partierne vil alle have deres eget telt på Havnen i Mariager, hvor politikere hele dagen vil stå klar til at tale med borgerne, og tage en snak om partiets europapolitiske planer for fremtiden.

Radikale Venstres telt

 • Kan du placere alle de europæiske lande på et kort?
  Kan du danne de rigtige par i vores EU-vendespil?
  Og hvor mange rigtige kan du få i vores EU-quiz?
  Få svarene, hvis du kommer forbi Radikale Venstres telt til en kop kaffe.
 • Ud over at møde vores politikere, vil nogle af de fantastiske medlemmer af den uafhængige Europa Samling, der er kommet med anbefalinger til fremtidens Europapolitik, også være tilstede.
 • Allervigtigst glæder vi os til at høre dine tanker om EU, der – uagtet holdningen hertil – har stor betydning for vores alles liv.

Venstres telt

 • kl. 16.40-17.10 – Mød MEP Morten Løkkegaard (V) til en uformel snak om EU over en kop kaffe.

Du finder partiernes telte på molen ved lystbådehavnen.

New European Bauhaus

New European Bauhaus – Designing the Irresistible Circular Society

10:45-10:55 Velkomst v/Torben Klitgaard, BLOXHUB
Hele dagen Tag en “Walk & Talk”-folder og snak grønne drømme og visioner for fremtiden.
Hele dagen Det grønne ønsketræ – hæng din drøm eller vision, eventuelt fra din Walk & Talk, på vores træ eller bliv inspireret af andres bæredygtige drømme og visioner.
Hele dagen Fra affald til genanvendt plast – deltag i Aage Vestergaard Larsen A/S’ konkurrence ”1.000 meter-mester i plastsortering”. Med mere end 45 års erfaring i genanvendelsen af plast kan du her få indsigt i plastens rejse fra skraldespand til nyt produkt
Hele dagen Leg med i Byggeboxen, hvor du kan designe, klippe/klistre og bygge din egen ”bæredygtige” konstruktion inspireret af design, kunst og cirkulær økonomi i byggeriets processer
11:00-11:15 TALK v/MEP, Christel Schaldemose, om Zero Waste
11:45-12:05 Gæt en klimaholdning v/vicedirektør, Catharina Sørensen, Tænketanken EUROPA
12:30-14:00 Dialogfrokost (deltagelse ved invitation, båden Birgitta) v/Torben Klitgaard, BLOXHUB
14:00-14:20 Gæt en klimaholdning v/vicedirektør, Catharina Sørensen, Tænketanken EUROPA
15:00-15:15 TALK v/MEP, Morten Løkkegaard, om Social Inclusion
15:30-17:00 Dialog over snacks og øl (deltagelse ved invitation, båden Birgitta) v/Henriette Thuen, Dansk Industri
16:00-16:20 Præmieoverrækkelse i ”1.000 meter-mester i plastsortering” v/Franz Cuculiza
16:30-16:45 TALK v/MEP, Pernille Weiss, om City Resilience
17:00 Teltet lukker – tak for i dag

Du finder New European Bauhaus på pladsen foran Mariager Saltcenter ved den gamle togvogn “Bette Claus”.

European House

European House er en international organisation, der har hovedsæde i Budapest. Til EU-dagen vil ti repræsentanter fra European House fra hele Europa deltage.

European House deltager som en del af EU-initiativet The Shadow Report, altså “Skyggerapporten”. Skyggerapporten er et initiativ, der arbejder for at øge borgerinddragelsen i forskellige regioner i Europa. De deltager i EU-dagen i Mariager, for at være en del af dette spændende initiativ, der varmer op til næste års demokratifest, Political Festival of Europe.

Du finder European House på pladsen foran Mariager Saltcenter.

Koncerter i byen

Ved Mariager Bistro & Konditori
Kl. 12-15 – Sigfreds Fodvarmere
Kl. 18 -21 spiller Ashley Mulford ved Bistroen
Havnegade 12, 9550 Mariager

Ved Postgaarden
Kl. 12-15 – Sigfreds Fodvarmere
Kl. 19 – 22 – Sjaske og Rosenlund
Torvet 6, 9550 Mariager

Sommerfest i Mariager Museumsgård

Mariager Museum afholder deres årlige sommerfest lørdag d. 28. august kl. 10-16. Her vil du kunne opleve en række forskellige aktiviteter for hele familien.

 • Gratis ponykørsel fra Museumsgården, rundt i byen og retur til Museumsgården
 • Nordjyske Detektorforening: hvor børn og barnlige sjæle kan finde mønter og lign. i sand
 • Vikingerne Bodil og Bent: danser og laver pandekager over bål
 • Bie’s Bryghus: giver gratis smagsprøver og sælger øl
 • Birgitte og Ivan Bogner: sælger deres egen vin og giver smagsprøver
 • Ellys Boghandel: Sælger bøger og legetøj
 • Ønskeblomsten: sælger blomster og dekorative ting, “Det kreative værksted”
 • Lillian: arbejder med filt og har utroligt mange flotte hjemmelavede ting
 • Benthe og Birgit: Sælger hjemmelavede ting, viskestykker og lign.
 • Anne Margrethe Toft: vævede ting
 • Mariager Museum: sælger kaffe og kage
 • Birgittaforeningen: sælger bøger og honning
 • Konkurrence for børn: find forskellige ting i museet, belønning gives
 • Gratis rundvisning i museet kl. 11.00 & kl. 13.30
 • Rasmus Gregersen og andre kreative personer: laver pile og lign. kunsthåndværk
 • Kræmmere ude på den grønne plæne i begge sider

Find vej til Kirkegade 4A, 9550 Mariager

Hovednavne

Følg med i hvem der gæster EU-dagen
Jeppe Kofod

Udenrigsminister

Huxi Bach

Satiriker

Stine Bosse

Formand for Europabevægelsen

Tine Gøtzsche

Vært og Moderator

Margrete Auken

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialistisk Folkeparti

Karen Melchior

Medlem af Europa-Parlamentet for Radikale

Pernille Weiss

Medlem af Europa-Parlamentet for Konservative

Niels Fuglsang

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet for Venstre

Christel Schaldemose

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Friis Arne Petersen

Fhv. ambassadør, fhv. direktør i Udenrigsministeriet

Kim Valentin

EU-ordfører, medlem af Europaudvalget og Europarådet for Venstre

Anne Sophie Callesen

EU-ordfører, medlem af Europaudvalget for Radikale

Anne Valentina Berthelsen

EU-ordfører for Socialistisk Folkeparti

Henrik Møller

Beskæftigelsesordfører, medlem af Europaudvalget for Socialdemokratiet

Anne Honoré Østergaard

Arbejdsmiljøordfører, medlem af beskæftigelsesudvalget for Venstre

Vi har brug for at tale om EU på en ny måde

Hovedformålet med EU-dagen er at styrke den danske EU-debat ved at skabe et forum, hvor vi mødes i uformelle rammer og sætter EU på dagsordenen.

Med EU-dagen vil vi mindske afstanden mellem beslutningstagere og borgere. Lige dele politik, debat og hygge skal danne rammen. Her får vi de optimale forhold for at diskutere, hvad der skiller og samler os.

Bliv medlem hos Europabevægelsen

Som medlem hos Europabevægelsen er du med til at sørge for, at EU-debatten kommer ud I hele landet. Vi arbejder for at skabe debatter, festligheder og spændende oplevelser for alle vores medlemmer – EU-dagen er et eksempel på, hvordan vi arbejder med EU-politik hver dag.

Nyheder

Følg med i hvad der sker

Demokratipartnere og deltagere

Bliv medlem

Europabevægelsen

Kontakt

Signe Møller Preisler
tlf: 30 40 03 80
mail: smp@europabevaegelsen.dk

Katrine Højen Vad
tlf: 31 31 90 38
mail: khv@europabevaegelsen.dk